Ekologické a chemické čistenie kože

Okrem chemického čistenia, prania textílií sa šecializujeme na ekologické
chemické čistenie odevov z kože, velúru a kožušín. 

  • Čistiaci proces prebieha v špeciálnom stroji určenom na kožu s prídavkom prírodných olejov (likérov), ktoré udržujú kožu po vyčistení vo výbornej vláčnej kondícii. Na čistenie preberáme kožené odevy označené na vnútorných etiketách so zn. P alebo výrobca udáva ,,čistenie špeciálnou technológiou“. 

  • Kože a velúry dofarbujeme (neprefarbujeme). Ponúkame aj opravu kožených odevov.